Petra lightleak thailand-3

 

Email me

Call me

+46 766 024312

Hej! Tack för att du tittar förbi kyllerphoto.com.

Jag började jobba professionellt som fotograf 2013. Som du kan se i mina gallerier älskar jag att fotografera människor. Jag upphör aldrig att fascineras av det faktum att en bild kan frysa en bråkdel av en sekund på vår planet och att den bilden lever vidare så länge den berör människor (som med livet och konsten i övrigt, naturligtvis). Jag hade inte riktigt förväntat mig att fotografi skulle vara ett universum av allt som intresserar mig; människor, psykologi, kommunikation, ljus, konst, teknik, estetik… Nu vet jag att jag aldrig kommer att bli fullärd och det gör mig så glad. Mitt mål som fotograf är att skapa bilder som förmedlar något till betraktaren. Bilder som fångar rörelse, livsglädje, förtroende, allvar, sprall, värme, sårbarhet, trygghet, kärlek, vänskap. Jag vill visa en glimt av det inre hos den jag fotograferar. Om jag lyckas eller ej får du avgöra.

 

Hello! Thanks for stopping by kyllerphoto.com.

I started working professionally as a phtotographer in 2013. As you can see in my galleries, I love shooting people. I am endlessly fascinated by the fact that an image can freeze a fraction of a second on this planet, and that the image will live as long as it affects people (as with life and arts in general, obviously). I never quite anticipated photography to be a universe of everything that interests me; people, psychology, communication, light, arts, techy stuff, aesthetics… Well, I know now that I will never be fully-trained and that is a fact that puts a big smile on my face. My goal as a photographer is to create images that convey something to the viewer. Pictures that capture movement, joy, confidence, earnestness, warmth, vulnerability, love, friendship. I want to show a glimpse of the inside of the person I shoot. If I succeed or not is for you to decide.